Waarom Stichting Heartlink?

In februari 2013 is de Stichting Heartlink in het leven geroepen om de netwerkactiviteiten van Jan Pool te ondersteunen en vorm te geven. Jan Pool is sinds 1994 voorganger van Shelter Haarlem.

Daarnaast is hij de laatste jaren steeds meer betrokken geraakt bij verschillende landelijke bedieningen. Omdat dit aspect van zijn bediening de lokale gemeente overstijgt was het een logische stap om een eigen stichting te beginnen.

Inspireren en verbinden

Kenmerkend voor Jan Pool is dat hij mensen wil raken en uitdagen om Gods hart te zoeken en achter Jezus aan te gaan. Dat doet hij als spreker, mentor en schrijver.

Door de jaren heen heeft Jan geleerd dat het essentieel is God overal in te betrekken. Daardoor is hij steeds meer met Hem vertrouwd geraakt en laat hij zich inspireren.

Het verlangen om elke dag met God te wandelen wil hij overbrengen op andere leiders. Voor een leider in Gods koninkrijk is een voortdurende heartlink met God onmisbaar.

Wil je het werk van Jan steunen?

Dat kan door je aan te melden als gebedspartner en/of als supporter. Als gebedspartner houden wij je op de hoogte van actuele gebedsonderwerpen die te maken hebben met de bediening van Jan. Als supporter kun je een eenmalige gift overmaken of je aanmelden om per kwartaal of per maand een bedrag te investeren in Heartlink. Een bediening die God geeft is nooit een eenmanszaak, maar wordt altijd gedragen door een team van mensen die samenwerken binnen dezelfde visie!